งานจราจร

**บริการรับตีเส้นจราจร มาตราฐานด้วยสีเทอร์โมพลาสติก**

วัสดุเทอร์ดมพลาสติก เป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานทนทานกว่าสีจราจรแบบทาหรือพ่น และมีความคงทนต่อการขัดสีของล้อรถ แต่มีราคาสูงกว่าสีทาหรือพ่นสีธรรมดา วัสดุเทอร์โมพลาสติกจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางสำหรับถนนที่มีมาตราฐานและปริมาณจราจรสูง

Visitors: 35,521