จ้างเหมาปรับพื้นที่/ถมที่

บริการรับเหมาปรับพื้นที่ เคลียรริ่งพื้นที่ ปรับเกรดพร้อมบดอัดเเน่น อย่างมีมาตราฐาน ด้วยทีมงานช่างคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง             เพื่อเป็นมาตราฐานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เราจะการทดสอบวัสดุชั้นพื้นดินบดอัดเเน่น ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด(ถ้ามี) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองรับรอง 

Visitors: 36,792