ให้เช่าเครื่องจักร

บริการให้เช่าเครื่องจักร ดังนี้

1. รถเกรดเดอร์

2.เเม็คโคร

3.เเทรคเตอร์ D2 / D4

4.รถบดล้อหนามและล้อเรียบ 10 ตัน

5.รถน้ำ 6ล้อ และ 10 ล้อ

6.รถเทเลอร์ 6 ล้อ และ 10 ล้อ

7. รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ

8.แม็คโครติดหัวเเย็ค/หัวเจาะ

9. 

 

Visitors: 35,519