หินคลุก

ประเภทสินค้า : หินคลุก

  • คุณสมบัติหินคลุก เป็นหินปูนที่ย่อยจนมี เกรดเดชั่น ที่เรียกว่า well grade โดยเป็นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาปนกัน ไม่สามารถนำไปเป็นหินก่อสร้าง หรือ นำไปบดเป็นปูนซีเมนต์ได้ เพราะไม่ได้ขนาดหรือแร่ธาตุตามที่ต้องการ โดยส่วนมากใช้สำหรับเป็น ชั้นพื้นทางในงานถนน สามารถใช้ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้ หรือ นำไปทำอิฐบล็อค โดยหินคลุกนั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลากหลายเกรด แล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน

  • 1449484863051.jpg
    ประเภทสินค้า : ดินถมลักษณะดินถมมีหลายประเภท ดินซีเเลค ดินดาล และหน้าดินดินมีสมบัติทั่วไปดังนี้1. ลักษณะเนื้อดินคือ คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า บางชนิ...

  • ÃÒ¤ÒÅÙ¡Ãѧ ẺÅÙ¡ÃѧµèÒ§æ ÃÒ¤Òà·èÒäËÃè¡Ñ¹ºéÒ§.jpg
    ประเภทสินค้า : ลูกรังคุณสมบัติลูกรัง คือ หินที่ดูดมาขึ้นจากบ่อหิน บ่อทรายต่าง ๆ หินมีลักษณะ หยาบ ๆ ดูเป็นเหลี่ยม ๆ เป็นหินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ ละเอียด ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง ลูก...

  • 75.jpg
    ทรายที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ คมและแข็งแรงมาก เหมาะกับงานก่อสร้างจำพวกคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ใช้เป็นส่วนผสม...
Visitors: 34,740