เกี่ยวกับเรา

บริษัท วงศ์สุวรรณธร จำกัด (ชื่อเดิมห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์สุวรรณธร) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2544  โดยความร่วมมือของทีมช่างผู้รับเหมา ที่มีประสบการณ์ ยาวนาน มากกว่า 10 ปี และทีมวิศวกร พร้อมด้วยประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ที่ผ่านมา บริษัท วงศ์สุวรรณธร จำกัด ได้ดำเนินงานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างถนน ลานคอนกรีต กำแพงกันดิน รั้วสำเร็จ เขื่อนเสาเข็ม ป้องกันน้ำท่วม วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ถมที่  ให้เช่าเครื่องจักร และรับเหมาทั่วไป 

จวบจนปัจจุบัน บริษัท วงศ์สุวรรณธร จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จากทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆในจังหวัดปทุมธานีและบริษัทภาคเอกชน และได้รับความไว้วางใจดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ต้องการสร้างถนน ลานคอนกรีต กำแพงกันดิน รั้วสำเร็จ เขื่อนเสาเข็ม ป้องกันน้ำท่วม วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ถมที่  ให้เช่าเครื่องจักร จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ บอกต่อๆ กัน มา

ปรัชญาในการดำเนินงาน ของ บริษัท วงศ์สุวรรณธร จำกัด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ คุณภาพ ความจริงใจ ความรวดเร็ว และเป็นธรรม นั้น ได้ส่งผลให้ บริษัท วงศ์สุวรรณธร จำกัด ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้

ลูกค้าของ บริษัท วงศ์สุวรรณธร จำกัด จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท ฯ จะรักษา มาตตราฐาน งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


Visitors: 36,125